Bedrijfsovername Financieren? Dit Zijn De Mogelijkheden

      Reacties uitgeschakeld voor Bedrijfsovername Financieren? Dit Zijn De Mogelijkheden

Bij financieringen vragen kredietverstrekkers vaak ook om een ondernemingsplan. Beschrijf dit plan zorgvuldig, doorgerekend en kloppend. Zo is voor de ondernemer en de financier helder welke ambities een bedrijf heeft.

Hoe Vraag Ik Een Financiering Aan?

De meest klassieke vorm van een bedrijfsfinanciering is het zakelijk lenen bij een financial institution. Ondernemers kunnen bedrijfsfinancieringen bijvoorbeeld tussen de duizend en vijfduizend euro rood staan op de zakelijke rekening aan de hand van een rekening-courantkrediet.

Lening Bij De Bank

Dat toont aan dat er is nagedacht over de toekomst. Door concrete plannen te presenteren, is de kans op een succesvolle aanvraag voor een bedrijfsfinanciering groot. Een specialist beoordeelt de aanvraag en werkt aan een maatoplossing voor het verstrekken van het krediet. Wordt het krediet toegewezen? Dan kunnen bedrijven en ondernemers soms al binnen 24 uur over het krediet beschikken. Het vergelijken van bedrijfsfinancieringen helpt bij het vinden van een geschikte aanbieder.

Onder bedrijfsfinancieringen vallen ook zakelijke hypotheken. Hoe komt een ondernemer aan een bedrijfsfinanciering? Welke stappen kunnen ondernemers nemen? En welke vorm kan het finest gekozen worden? Een financiering is vaak een lening. De ondernemer krijgt dan een bedrag en moet dit inclusief rente terugbetalen, binnen een afgesproken tijd.

Dan begint de zoektocht naar bedrijfsfinancieringen. Bedrijfsfinancieringen zijn er in verschillende vormen. Zo valt er te denken aan een zakelijke lening, een zakelijk krediet of andere vormen, zoals crowdfunding en factoring.

Wie op zoek is naar een grotere bedrijfslening, moet kunnen aantonen dat het geleende bedrag een verantwoorde lening is. Financieren kan onder meer via een banklening, maar ook through een zakelijke hypotheek, crowdfunding, middels een zakelijk krediet of by way of factoring. De voorbereiding is voor een bedrijfsfinanciering cruciaal. Verzamel de historische cijfers van het bedrijf en geef onderbouwde omzetprognoses. Geef niet alleen voorbeelden van kansen binnen het bedrijf en in de branche, maar ook de eventuele risico’s.

Zo kan de ondernemer snel zijn of haar plannen uitvoeren, en krijgt de kredietverstrekker waarde terug voor zijn lening. Voor een bedrijfsfinanciering gelden voorwaarden. Neem de voorwaarden goed door en bekijk of de lening passend is voor het bedrijf. In sommige gevallen is het ook mogelijk verschillende vormen van financiering te mixen. Dat noemen we stapelfinanciering of een financieringsmix.