Geld Lenen Bij Familie

      Reacties uitgeschakeld voor Geld Lenen Bij Familie

Hoe berekenen jullie mijn maandbedrag? Op basis van je regelmatige vaste inkomen en je vaste lasten berekenen wij je afloscapaciteit.

Als wij je een lening verstrekken dan ontvang je van ons een overeenkomst om te ondertekenen. Daarbij zitten ook onze Algemene Voorwaarden. Voordat je de overeenkomst ondertekent is het belangrijk dat je de Algemene Voorwaarden leest. Wij zijn verplicht om je te wijzen op het bestaan van de Algemene Voorwaarden, voordat je de overeenkomst tekent. Je krijgt twee exemplaren van de overeenkomst en op beide exemplaren zet je je handtekening.

Lasten: Uiteraard zijn je vaste lasten ook van belang. Op het aanvraagformulier geef je een aantal vaste lasten al aan zoals de woonlasten, energielasten en de lopende verplichtingen. Hierbij baseren wij ons op de werkelijke gegevens of de normen van het NIBUD.

Eén exemplaar stuur je vervolgens naar ons terug. Deze bewaren we in je klantdossier. Het andere exemplaar is voor jezelf. Wanneer je de maandelijkse aflossing niet (meer) kan betalen, nemen wij contact met je op. Wij kunnen je bij het niet nakomen van de verplichting tot betaling een vergoeding in rekening brengen, dit heet een vertragingsrente.

Dit mogen wij alleen doen nadat we je in gebreke gesteld hebben. De vertragingsrente is gelijk aan het jaarlijkse kostenpercentage zoals dat in de kredietovereenkomst vermeld is. Wij brengen geen kosten voor een buitengerechtelijke incasso in rekening. Je kunt een persoonlijke of sociale lening vervroegd aflossen. Hiervoor brengen wij een vergoeding in rekening.

Vervroegd opeisen van de lening In een aantal gevallen mogen wij de lening vervroegd opeisen: Indien je Nederland formeel hebt verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat je binnen enkele maanden Nederland zal verlaten;

Indien je in staat van faillissement verkeert of ten aanzien van jou de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard; Vaststelling of wijziging rentepercentages Voor de persoonlijke leningen volgen wij de rentepercentages van de persoonlijke lening van de Rabobank met een opslag van 1%. De rente kan ieder jaar per 1 januari en 1 juli gewijzigd worden. De rentepercentages voor saneringskredieten en sociale leningen worden bepaald door de gemeenten waarvoor Kredietbank Nederland de leningen verstrekt.

Hoe ziet een lening er in looptijd en bedragen uit? Waaruit bestaat het rentepercentage? Voor het lenen van geld betaal je kosten (persoonlijke lening kost immers geld).

Met het jaarlijkse kostenpercentage kun je verschillende kredietaanbiedingen met elkaar vergelijken. Ik wacht op de overeenkomst voor de lening